19.11.2012

Kiedy pacjenci z HBV mogą zaprzestać leczenia lekami przeciwwirusowymi?


 http://www.hbvadvocate.org/news/AASLD%202012%20HBV%20Coverage.htm#5

(Kolejne nowinki z konferencji w Bostonie)

Po pozbyciu się HBs Ag
Wiele badań poświęcono określeniu czasu zaprzestania terapii przeciwwirusowej. Lekarze mieli nadzieję na stopniowe wycofanie leku u pacjenta po tym, jak zaszła serokonwersja w układzie e (utracił on antygen HBe Ag) oraz/lub gdy przez okres kilku miesięcy pacjent miał niewykrywalną wiremię i unormowany poziom ALT. Niestety, te punkty końcowe okazały się nietrafione i wielu z tych pacjentów doświadczyło reaktywacji infekcji po zaprzestaniu leczenia.
Podczas tej konferencji naukowcy stwierdzili, że pacjent może być w stanie zakończyć leczenie przeciwwirusowe, gdy osiągnie niewykrywalny poziom wiremi oraz pozbędzie się antygenu HBs Ag. W jednym z badań obserwowano 58 pacjentów (47% HBe Ag-pozytywnych na początku terapii) , którzy pozbyli się HBs Ag po prawie 4 latach terapii lamiwudyną lub entekawirem. 20 miesiecy po zakonczeniu u pacjentów tych pokazał się znów antygen HBs Ag, ale ich wiremia HBV DNA pozostała niewykrywalna. U 12 z tych 58 badanych  pojawiła się wykrywalna wiremia, ale żadna z osób nie miała wysokiej wiremii ani nie doświadczyła zaognienia wysokości ALT. „Pozbycie się HBs Ag (seroclearance) jako następstwo terapii przeciwwirusowej jest zjawiskiem rzadkim, ale stałym u większości pacjentów (...) po zaprzestaniu leczenia” – odnotowali naukowcy. „Dlatego też HBs Ag seroclearance (pozbycie się antygenu s) byłoby idealnym punktem końcowym terapii przeciwwirusowej”.
W innych badaniach przez okres jednego roku obserwowano pacjentów, którzy zaprzestali leczenia po 18 miesiącach niewykrywalności wirusa we krwi, ale posiadania nadal antygenu HBs Ag. Reaktywację wiremii zanotowano u 22 (48.9%) i 33 (73.3%) pacjentów odpowiednio po 6 miesiacach i 12 miesiacach po terapii. Pozostałe badania podkreśliły zaistniałe ryzyko spowodowane przedwczesnym zakończeniem leczenia przeciwwirusowego, szczególnie u pacjentów z HBe Ag-negatywnym, nawet jeśli mieli oni niewykrywalną wiremię HBV DNA przez długi okres czasu.
  • 313. Is HBsAg seroclearance following nucleoside analogue therapy durable in patients with chronic hepatitis B?
  • 362. Nucleos(t)ide analogues can be safely discontinued in chronic hepatitis B patients achieving HBsAg seroclearance
  • 336. Durability after discontinuation of nucleos(t)ide therapy in hepatitis e antigen negative chronic hepatitis B patients
  • 447. High relapse rates in HBeAg negative chronic hepatitis B patients after discontinuation of nucleos(t)ide analogues