28.07.2017

Harvoni nadaje się dla 12-letnich dzieci!


7 kwietnia 2017 r. amerykańska agencja leków FDA dopuściła do stosowania u dzieci 12-letnich i starszych lub ważących co najmniej 35 kg Harvoni (ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg) do leczenia genotypów 1, 4, 5 i 6 HCV. Natomiast do leczenia genotypów 2 i 3 HCV wolno stosować u nastolatków Sovaldi (sofosbuvir 400 mg) z rybawiryną. Leki te można stosować u dzieci bez marskości wątroby lub z umiarkowaną marskością (klasa A).
Natomiast Komisja Europejska  dopuściła lek do stosowania u młodocianych 28 lipca 2017 r. Oznacza to, że wolno ten lek stosować u 12-letnich dzieci również w Polsce. Jest to pierwszy lek z grupy leków o bezpośrednim działaniu na wirusa, który został dopuszczony w Europie do stosowania u małoletnich.

Zaobserwowano podobną skuteczność jak u dorosłych. W badaniach klinicznych Harvoni wzięło udział 100 nastolatków z genotypem 1. Uzyskano 98% SVR12 – skutecznie wyleczono 98 dzieci. Nie zanotowano żadnego przełomu ani nawrotu zakażenia. Dwoje uczestników nie ukończyło badań klinicznych (stąd 98%, a nie 100%).
Obserwowane działania niepożądane były zgodne z występującymi u dorosłych. Najczęściej odnotowywano: uczucie zmęczenia, ból głowy i osłabienie.
Zalecany czas trwania terapii za pomocą Harvoni – 12 tygodni. Terapię przedłużoną do 24 tygodni rekomenduje się jedynie przy genotypie 1 u dzieci z marskością wątroby uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem.
Przy genotypach 2 i 3 zalecenia są podobne – leczenie ma trwać 12 tygodni. Jedynie przy genotypie 3 u dzieci z marskością wątroby uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem zaleca się przedłużenie terapii do 24 tygodni..
Dawkowanie Harvoni i Sovaldi – identyczne jak u dorosłych, natomiast dawki rybawiryny mniejsze, uzależnione od wagi ciała (od 2,5 do 6 tabletek dziennie).

Komunikat FDA »»»

Informacja prasowa Gilead »»»


12.07.2017

Aktualne ceny u Viveka


Uwaga nowość!
Korespondencję z Vivekiem w sprawie sprowadzania leków z Indii można prowadzić po polsku za pośrednictwem autora niniejszej witryny. Pełnię tutaj raczej funkcję doradcy pacjenta niż przedstawiciela handlowego!

Pod adresem leki@vivek.pl chętnie podzielę się swoją wiedzą oraz udzielę wszelkich informacji potrzebnych do zakupu indyjskich zamienników. Pod powyższym adresem można też uzyskać wzór wniosku o wydanie zgody na przywóz z zagranicy leków na własne potrzeby lecznicze (taka zgoda jest wymagana od maja 2016 r.).

Autor niniejszego bloga udziela informacji telefonicznie pod numerem 513 599 212 oraz e-mailem pod adresem leki@vivek.pl

Vivek Ramteke posiada stosowne indyjskie licencje na handel lekami (20B, 21B – licence to sell, stock or exhibit [or offer] for sale or distribute by wholesale drugs) oraz jest zarejestrowany jako eksporter. Zaopatruje się wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów indyjskich koncernów farmaceutycznych.

Ceny indyjskich zamienników u Viveka Ramteke (New Global Enterprises)

Wszystkie podane ceny są cenami w dolarach amerykańskich. Jedno opakowanie (buteleczka) zawiera 28 tabletek. Na terapię 12-tygodniową potrzeba po 3 buteleczki. Do ceny należy doliczyć 23% polskiego podatku VAT.
Poniższy cennik zawiera tylko i wyłącznie leki produkowane na licencji koncernu Gilead – oraz koncernu Bristol-Myers Squibb (za pośrednictwem Medicines Patent Pool) – z przeznaczeniem na rynki krajów rozwijających się. Przywóz tych leków do Polski jest legalny wyłącznie w niewielkich ilościach i wyłącznie na własne potrzeby lecznicze. Zatem zamawiającym, nabywcą i adresatem powinien być chory posiadający zezwolenie na przywóz leków na własne potrzeby.


NOWOŚĆ! (w sprzedaży od 8  maja 2017 r.):

Dla wszystkich genotypów
–  sofosbuvir 400 mg & velpatasvir 100 mg – zamienniki Epclusa:

Velpanat – produkcja i dystrybucja Natco, cena 245 dol./but (735 dol. za 3 but.)
MyHep All – produkcja Natco, dystrybucja Mylan, cena 260 dol./but. (780 dol. za 3 but.)
HepCvel – produkcja Natco, dystrybucja Cipla, cena 245 dol./but. (735 dol. za 3 but.)
Velasof – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 245 dol./but. (735 dol. za 3 but.)
SoviHep V – produkcja Hetero, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 260 dol./but. (780 dol. za 3 but.)
Resof Total – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 240 dol./but. (720 dol. za 3 but.)

735 dolarów + VAT + opłata za przelew = 3500 zł

Dla genotypu 1
– ledipasvir 90 mg & sofosbuvir 400 mg – zamienniki Harvoni:

Hepcinat-LP – produkcja i dystrybucja Natco, cena 230 dol./but (690 dol. za 3 but.)
MyHep LVIR – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 180 dol./but. (540 dol. za 3 but.)
LediHep – produkcja Natco, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 165 dol./but. (495 dol. za 3 but.)
Ledifos – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 170 dol./but. (510 dol. za 3 but.)
HepCvir-L – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 165 dol./but. (495 dol. za 3 but.)
Resof-L – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 165 dol./but. (495 dol. za 3 but.)

495 dolarów + VAT + opłata za przelew = 2500 zł


Dla genotypu 3
– sofosbuvir 400 mg – zamienniki Sovaldi:
 
Hepcinat – produkcja i dystrybucja Natco, cena 160 dol./but.
MyHep – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 125 dol./but.
SoviHep – produkcja Zydus Healthcare, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 120 dol./but.
Sofovir – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 125 dol./but.
HepCvir – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 115 dol./but.
Resof – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 100 dol./but.
Virso – produkcja i dystrybucja Strides Shasun, cena 95 dol./but.

– daclatasvir dihydrochloride 60 mg – zamienniki Daklinza:

Natdac – produkcja i dystrybucja Natco, cena 65 dol./but.
MyDekla – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 65 dol./but.
DaciHep – produkcja Natco, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 65 dol./but.
Daclahep – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 65 dol./but.
HepCdac – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 65 dol./but.
HepCfix – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 65 dol./but.
Dactovin – produkcja Hetero, dystrybucja Strides Shasun, cena 65 dol./but.
Przy zamówieniach poniżej 350 dol. należy doliczyć 30 dol. kosztów przesyłki.

– sofosbuvir + daclatasvir w zestawach po 3 buteleczki:

Hepcinat + Natdac – produkcja i dystrybucja Natco, cena 635 dol.
MyHep + MyDekla – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 515 dol.
SoviHep + DaciHep – produkcja Zydus Healthcare i Natco, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 455 dol.
Sofovir + Daclahep – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 515 dol.
HepCvir + HepCdac – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 455 dol.
Resof + HepCfix – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 435 dol.
Virso + Dactovin – produkcja Strides Shasun i Hetero, dystrybucja Strides, cena 415 dol.

– sofosbuvir + daclatasvir w jednej tabletce:

Hepcinat Plus – produkcja i dystrybucja Natco, cena 197 dol./but (590 dol. za 3 but.)
590 dolarów + VAT + opłata za przelew = 2950 zł (na 12 tygodni)Uwaga nowość! Korespondencję z Vivekiem można prowadzić po polsku – za moim pośrednictwem – pod adresem leki@vivek.pl


24.06.2017

Kolejna rewolucja w leczeniu HCV


Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) pozytywnie zaopiniował dwa nowe leki przeciw HCV:

MAVIRET (glecaprevir/pibrentasvir) produkowany przez AbbVie,

VOSEVI (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) koncernu Gilead.

W ciągu najbliższych 67 dni Komisja Europejska dopuści te leki do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein), zatem również na terenie Polski.
Aktualizacja: 26 lipca 2017 r. Komisja Europejska dopuściła Maviret i Vosevi do obrotu.
Obydwa leki są pangenotypiczne (działają na wszystkie genotypy wirusa HCV) i będą szczególnie przydatne do leczenia tych chorych, którzy zakończyli niepowodzeniem leczenie dotychczas stosowanymi tabletkami (chociaż oficjalna charakterystyka produktu leczniczego Maviret podaje co innego).
W USA cenę 12-tygodniowej terapii Vosevi ustalono identyczną jak cena Epclusy – 74 760 dolarów. Natomiast cena 12-tygodniowej terapii Maviret (w USA występuje pod marką Mavyret) wynosi 39 600 dolarów (dla większości chorych – bez marskości leczonych po raz pierwszy – wystarczająca będzie terapia 8-tygodniowa – za 26 400 dolarów).
Ceny w USA jednej buteleczki leku (na 4 tygodnie leczenia):

22.04.2017

99% wyleczeń w grupie dzieci od 6 do 11 lat


Najnowsze wieści z The International Liver Congress 2017 w Amsterdamie (abstrakt PS-101).

Dr Karen F. Murray ze szpitala pediatrycznego w Seattle zreferowała wczoraj rezultaty badań klinicznych 2. fazy, które miały na celu ocenić eksperymentalne dawkowanie Harvoni (ledipasvir 45 mg/sofosbuvir 200 mg raz dziennie – to jest połowa dawki dla dorosłych) w grupie dzieci w wieku od 6 do 11 lat, ważących mniej niż 35 kg.
Odsetek wyleczeń wyniósł 99% (89/90). Zanotowano jeden przypadek nawrotu zakażenia (genotyp 1, dziecko uprzednio nieleczone). Wszyscy pozostali uczestnicy badań klinicznych osiągnęli SVR12 (trwała odpowiedź wirusologiczna – brak wiremii we krwi utrzymujący się 12 tygodni po zakończeniu leczenia).
85 + 1 dzieci miało genotyp 1 wirusa HCV; 2 dzieci – genotyp 3; natomiast 2 dzieci – genotyp 4. Dzieci z genotypem 1 i 4 leczono przez 12 tygodni (z wyjątkiem jednego przypadku dziecka z marskością wątroby nieskutecznie leczonego wcześniej interferonem, które leczono przez 24 tygodnie). Natomiast dzieci z genotypem 3 – przez 24 tygodnie i do tego z dodatkiem rybawiryny.
Najczęściej (>10%) obserwowano następujące działania niepożądane (wszystkie umiarkowanego bądź średniego stopnia): ból brzucha, ból głowy, biegunka, wymioty, nudności, zmęczenie, podwyższona temperatura, kaszel i ból gardła.
Żadne dziecko nie przerwało leczenia.


Spodziewam się więc, że na tej podstawie w ciągu kilku miesięcy Harvoni w dawce o połowę mniejszej niż dla dorosłych zostanie dopuszczone do stosowania w USA u 6–11-letnich dzieci.

Źródła:
Gilead Announces Scientific Presentations Demonstrating Efficacy of Harvoni® (Ledipasvir/Sofosbuvir) in Special Patient Populations With HCV Infection

The International Liver Congres 2017 – Abstract book


Zobacz też:
Harvoni nadaje się dla 12-letnich dzieci!
02.04.2017

Aktualne ceny u Gandhiego


Aktualne (1.01.2017) ceny u Simrana Gandhiego (Gandhi Medicos).


Wszystkie podane ceny są cenami w dolarach amerykańskich jednego opakowania (buteleczki) zawierającego 28 tabletek. Na terapię 12-tygodniową potrzeba po 3 buteleczki.

Dla genotypów 1 i 4

– ledipasvir 90 mg & Sofosbuvir 400 mg – zamienniki Harvoni

Hepcinat-LP – produkcja i dystrybucja Natco, cena 240 dol./but.
MyHep LVIR – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 180 dol./but.
LediHep – produkcja i dystrybucja Zydus Heptiza, cena 160 dol./but.
Sofocure L – produkcja Natco, dystrybucja Emcure, cena 150 dol./but.
Ledifos – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 220 dol./but.


Dla genotypu 3

– sofosbuvir 400 mg – zamienniki Sovaldi

Hepcinat – produkcja i dystrybucja Natco, cena 140 dol./but.
MyHep – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 110 dol./but.
SoviHep – produkcja i dystrybucja Zydus Heptiza, cena 100 dol./but.
Sofovir – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 100 dol./but.
Virso – produkcja i dystrybucja Strides, cena 90 dol./but.

– daclatasvir dihydrochloride 60 mg – zamienniki Daklinza

Natdac 60 – produkcja i dystrybucja Natco, cena 60 dol./but.
MyDacla 60 – produkcja Natco, dystrybucja Mylan, cena 60 dol./but.
DaciHep – produkcja Natco, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 45 dol./but.
Daclahep – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 60 dol./but.
Dactovin – produkcja Hetero, dystrybucja Strides, cena 45 dol./but.


– sofosbuvir + daclatasvir w zestawach po 3 buteleczki

SoviHep + DaciHep – dystrybucja Zydus Heptiza, cena 435 dolarów
Virso + Dactovin – dystrybucja Strides, cena 405 dolarów
Gratis można otrzymać rybawirynę RibaHep.


velpatasvir 100 mg & sofosbuvir 400 mg – zamienniki Epclusa

Sofosvel – produkcja BEACON, Bangladesz, cena 800 dol./84 tabletki


Szczegółowe informacje, jak zamówić leki u Gandhiego, można uzyskać u polskiego koordynatora pacjenta pod adresem poland@gandhimedicos.com.

01.04.2017

Лекарства из Индии с доставкой в страны СНГ. Дженерики для лечения гепатита С

Лекарства из Индии с доставкой в страны СНГ. Дженерики для лечения гепатита С.

Здравствуйте!
Vivek Ramteke (компания New Global Enterprises из Индии) предлагает лекарства по нижеследующим ценам на 12-недельный курс лечения (по 3 упаковки):

– дженерики Epclusa (софосбувир/sofosbuvir 400 mg & велпатасвир/velpatasvir 100 mg производимые по лизенции Gilead (для всех генотипов):
Velpanat – производство и дистрибьюция компании Natco, 3 баночки по ценe 735 $
MyHep All – производство и дистрибьюция компании Mylan, 3 баночки по ценe 780 $
HepCvel – производство Natco, дистрибьюция Cipla, 3 баночки по ценe 735 $
Velasof – производство и дистрибьюция компании Hetero, 3 баночки по ценe 720 $
SoviHep V – производство Hetero, дистрибьюция Zydus Heptiza, 3 баночки по ценe 780 $
Resof Total – производство Hetero, дистрибьюция Dr. Reddy's, 3 баночки по ценe 720 $– дженерики Harvoni (ледипасвир/ledipasvir 90 mg & софосбувир/sofosbuvir 400 mg) производимые по лизенции Gilead (для генотипа 1):
• Hepcinat-LP – производство и дистрибьюция компании Natco, 3 баночки по ценe 690 $
• MyHep LVIR – производство и дистрибьюция компании Mylan, 3 баночки по ценe 540 $
• LediHep – производство Natco, дистрибьюция Zydus Heptiza, 3 баночки по ценe 495 $
• Ledifos – производство и дистрибьюция компании Hetero, 3 баночки по ценe 510 $
• Resof-L – производство Hetero, дистрибьюция Dr. Reddy's, 3 баночки по ценe 495 $– софосбувир/sofosbuvir 400 mg + даклатасвир/daclatasvir 60 mg производимые по лизенции Gilead и Bristol-Myers Squibb (для генотипа 3):
• Hepcinat + Natdac – производство и дистрибьюция компании Natco, по 3 баночки, цена 635 $
• MyHep + MyDekla – производство и дистрибьюция компании Mylan, по 3 баночки, цена 515 $
• SoviHep + DaciHep – дистрибьюция Zydus Heptiza, по 3 баночки, цена 455 $
• Sofovir + Daclahep – производство и дистрибьюция компании Hetero, цена 515 $
• Resof + HepCfix – производство Hetero, дистрибьюция Dr. Reddy's, цена 435 $
• Virso + Dactovin – дистрибьюция Strides, цена 415 $

Отправка по почте из Индии бесплатна для заказов на сумму 350 $ и более.
При заказах на сумму ниже 350 $ дополнительно оплачивается почтовая отправка: 30 $.

Что нужно сделать для заказа лекарств в Индии:
• Заказчик выбирает конкретную марку/наименование лекарства. Это выбор потребительский, не медицинский. Состав этих лекарств ничем не отличается, потому можно смело выбирать самый дешевый вариант. Все лекарства производятся по одной и той же лицензии патентообладателя и часто отличаются только упаковкой.
• Заказчик отправляет заказ на наш электронный адрес russia@vivek.pl, а мы его переправляем для Вивека в Индию.
• Vivek Ramteke (компания New Global Enterprises из Индии) присылает счет на предоплату.

• Заказчик перечисляет из любого банка указанную в счете сумму на банковский счет компании New Global Enterprises (размер банковской комиссии зависит от банка, уточняйте на месте!).
• Когда деньги упадут на счет в Индии, Вывек высылает посылку почтовой службой EMS.
• Таможенные службы имеют право задержать вашу посылку для проверки. Так случается редко, но бывает. На всякий случай желательно иметь на руках бумаги подтверждающие ваш диагноз.

Вся процедура с момента перечисления денег в Индию в среднем длится 2-3 недели.

Обращаем Ваше внимание на то, что покупателем, адресатом на посылке и плательщиком в банке должно быть одно и то же лицо - пациент, носитель вируса HCV (гепатита С). Заказ лекарств легален только для собственных нужд, т.е. для пациентов с диагнозом.

Vivek Ramteke


Если Вы приняли решение заказать дженерики из Индии, пожалуйста вышлите Ваш заказ на адрес russia@vivek.pl согласно образца:
………………………………………………………………….

Я заказываю в компании New Global Enterprises (владелец Vivek Ramteke)

[наименование лекарства, количество упаковок, цена]

[имя и фамилия пациента]
[почтовый адрес]
[номер телефона (толькя для курьера при доставке посылки)]