7.05.2021

3-składnikowy lek VOSEVI refundowany dla chorych uprzednio leczonych nieskutecznie

Od 1 maja 2021 r. program lekowy umożliwia leczenie lekiem Vosevi pacjentów po niepowodzeniu uprzedniej terapii.
Dotąd refundowana była jedynie terapia 2-składnikowa Maviretem. Aby uzyskać odpowiednią skuteczność, należało do niej dokupić nierefundowany sofosbuvir. Teraz dostępny jest lek 3-składnikowy, który wszystkie potrzebne 3 składniki – sofosbuvir, inhibitor NS5A (-asvir), inhibitor proteazy (-previr) – ma już zawarte w swoim składzie.

Chrakterystyka produktu Leczniczego:
VOSEVI (Gilead) – sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir »»»

Program lekowy: