28.07.2017

Harvoni nadaje się dla 12-letnich dzieci!


7 kwietnia 2017 r. amerykańska agencja leków FDA dopuściła do stosowania u dzieci 12-letnich i starszych lub ważących co najmniej 35 kg Harvoni (ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg) do leczenia genotypów 1, 4, 5 i 6 HCV. Natomiast do leczenia genotypów 2 i 3 HCV wolno stosować u nastolatków Sovaldi (sofosbuvir 400 mg) z rybawiryną. Leki te można stosować u dzieci bez marskości wątroby lub z umiarkowaną marskością (klasa A).
Natomiast Komisja Europejska  dopuściła lek do stosowania u młodocianych 28 lipca 2017 r. Oznacza to, że wolno ten lek stosować u 12-letnich dzieci również w Polsce. Jest to pierwszy lek z grupy leków o bezpośrednim działaniu na wirusa, który został dopuszczony w Europie do stosowania u małoletnich.

Zaobserwowano podobną skuteczność jak u dorosłych. W badaniach klinicznych Harvoni wzięło udział 100 nastolatków z genotypem 1. Uzyskano 98% SVR12 – skutecznie wyleczono 98 dzieci. Nie zanotowano żadnego przełomu ani nawrotu zakażenia. Dwoje uczestników nie ukończyło badań klinicznych (stąd 98%, a nie 100%).
Obserwowane działania niepożądane były zgodne z występującymi u dorosłych. Najczęściej odnotowywano: uczucie zmęczenia, ból głowy i osłabienie.
Zalecany czas trwania terapii za pomocą Harvoni – 12 tygodni. Terapię przedłużoną do 24 tygodni rekomenduje się jedynie przy genotypie 1 u dzieci z marskością wątroby uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem.
Przy genotypach 2 i 3 zalecenia są podobne – leczenie ma trwać 12 tygodni. Jedynie przy genotypie 3 u dzieci z marskością wątroby uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem zaleca się przedłużenie terapii do 24 tygodni..
Dawkowanie Harvoni i Sovaldi – identyczne jak u dorosłych, natomiast dawki rybawiryny mniejsze, uzależnione od wagi ciała (od 2,5 do 6 tabletek dziennie).

Komunikat FDA »»»

Informacja prasowa Gilead »»»


12.07.2017

Aktualne ceny u Viveka


Uwaga nowość!
Korespondencję z Vivekiem w sprawie sprowadzania leków z Indii można prowadzić po polsku za pośrednictwem autora niniejszej witryny. Pełnię tutaj raczej funkcję doradcy pacjenta niż przedstawiciela handlowego!

Pod adresem leki@vivek.pl chętnie podzielę się swoją wiedzą oraz udzielę wszelkich informacji potrzebnych do zakupu indyjskich zamienników. Pod powyższym adresem można też uzyskać wzór wniosku o wydanie zgody na przywóz z zagranicy leków na własne potrzeby lecznicze (taka zgoda jest wymagana od maja 2016 r.).

Autor niniejszego bloga udziela informacji telefonicznie pod numerem 513 599 212 oraz e-mailem pod adresem leki@vivek.pl

Vivek Ramteke posiada stosowne indyjskie licencje na handel lekami (20B, 21B – licence to sell, stock or exhibit [or offer] for sale or distribute by wholesale drugs) oraz jest zarejestrowany jako eksporter. Zaopatruje się wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów indyjskich koncernów farmaceutycznych.

Ceny indyjskich zamienników u Viveka Ramteke (New Global Enterprises)

Wszystkie podane ceny są cenami w dolarach amerykańskich. Jedno opakowanie (buteleczka) zawiera 28 tabletek. Na terapię 12-tygodniową potrzeba po 3 buteleczki. Do ceny należy doliczyć 23% polskiego podatku VAT.
Poniższy cennik zawiera tylko i wyłącznie leki produkowane na licencji koncernu Gilead – oraz koncernu Bristol-Myers Squibb (za pośrednictwem Medicines Patent Pool) – z przeznaczeniem na rynki krajów rozwijających się. Przywóz tych leków do Polski jest legalny wyłącznie w niewielkich ilościach i wyłącznie na własne potrzeby lecznicze. Zatem zamawiającym, nabywcą i adresatem powinien być chory posiadający zezwolenie na przywóz leków na własne potrzeby.


NOWOŚĆ! (w sprzedaży od 8  maja 2017 r.):

Dla wszystkich genotypów
–  sofosbuvir 400 mg & velpatasvir 100 mg – zamienniki Epclusa:

Velpanat – produkcja i dystrybucja Natco, cena 245 dol./but (735 dol. za 3 but.)
MyHep All – produkcja Natco, dystrybucja Mylan, cena 260 dol./but. (780 dol. za 3 but.)
HepCvel – produkcja Natco, dystrybucja Cipla, cena 245 dol./but. (735 dol. za 3 but.)
Velasof – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 245 dol./but. (735 dol. za 3 but.)
SoviHep V – produkcja Hetero, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 260 dol./but. (780 dol. za 3 but.)
Resof Total – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 240 dol./but. (720 dol. za 3 but.)

735 dolarów + VAT + opłata za przelew = 3500 zł

Dla genotypu 1
– ledipasvir 90 mg & sofosbuvir 400 mg – zamienniki Harvoni:

Hepcinat-LP – produkcja i dystrybucja Natco, cena 230 dol./but (690 dol. za 3 but.)
MyHep LVIR – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 180 dol./but. (540 dol. za 3 but.)
LediHep – produkcja Natco, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 165 dol./but. (495 dol. za 3 but.)
Ledifos – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 170 dol./but. (510 dol. za 3 but.)
HepCvir-L – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 165 dol./but. (495 dol. za 3 but.)
Resof-L – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 165 dol./but. (495 dol. za 3 but.)

495 dolarów + VAT + opłata za przelew = 2500 zł


Dla genotypu 3
– sofosbuvir 400 mg – zamienniki Sovaldi:
 
Hepcinat – produkcja i dystrybucja Natco, cena 160 dol./but.
MyHep – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 125 dol./but.
SoviHep – produkcja Zydus Healthcare, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 120 dol./but.
Sofovir – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 125 dol./but.
HepCvir – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 115 dol./but.
Resof – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 100 dol./but.
Virso – produkcja i dystrybucja Strides Shasun, cena 95 dol./but.

– daclatasvir dihydrochloride 60 mg – zamienniki Daklinza:

Natdac – produkcja i dystrybucja Natco, cena 65 dol./but.
MyDekla – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 65 dol./but.
DaciHep – produkcja Natco, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 65 dol./but.
Daclahep – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 65 dol./but.
HepCdac – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 65 dol./but.
HepCfix – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 65 dol./but.
Dactovin – produkcja Hetero, dystrybucja Strides Shasun, cena 65 dol./but.
Przy zamówieniach poniżej 350 dol. należy doliczyć 30 dol. kosztów przesyłki.

– sofosbuvir + daclatasvir w zestawach po 3 buteleczki:

Hepcinat + Natdac – produkcja i dystrybucja Natco, cena 635 dol.
MyHep + MyDekla – produkcja i dystrybucja Mylan, cena 515 dol.
SoviHep + DaciHep – produkcja Zydus Healthcare i Natco, dystrybucja Zydus Heptiza, cena 455 dol.
Sofovir + Daclahep – produkcja i dystrybucja Hetero, cena 515 dol.
HepCvir + HepCdac – produkcja Hetero, dystrybucja Cipla, cena 455 dol.
Resof + HepCfix – produkcja Hetero, dystrybucja Dr. Reddy's, cena 435 dol.
Virso + Dactovin – produkcja Strides Shasun i Hetero, dystrybucja Strides, cena 415 dol.

– sofosbuvir + daclatasvir w jednej tabletce:

Hepcinat Plus – produkcja i dystrybucja Natco, cena 197 dol./but (590 dol. za 3 but.)
590 dolarów + VAT + opłata za przelew = 2950 zł (na 12 tygodni)Uwaga nowość! Korespondencję z Vivekiem można prowadzić po polsku – za moim pośrednictwem – pod adresem leki@vivek.pl