22.11.2014

AASLD 2014: Pegylowany interferon + tenofowir zwiększają szanse utraty HBs Ag

Co prawda nie są to (indywidualnie) nowe leki, ale ich połączenie jest nowym podejściem w leczeniu HBV.

Osoby z przewlekłym WZW typu B mają zwiększone szanse utraty antygenu HBs Ag, gdy do terapii tenofowirem (Viread) dodany zostanie pegylowany interferon. Ale niestety szanse wyleczenia nadal nie przekraczają 10%. Do takiego wniosku doszli naukowcy, przedstawiając rezultaty najnowszych badań podczas tegorocznego spotkania AASLD (Amerykańskie Towarzystwo Badań Chorób Wątroby) w Bostonie.
Wyniki tego badania zostały przedstawione przez Joerga Petersena z Uniwersytetu Hamburskiego. W badaniu wzięło udział 740 osób z HBV. Ponad połowa uczestników badania (60%) posiadała antygen HBe Ag (łatwiej wyleczalni). Badani byli podzieleni na 4 grupy:
  • tenofowir + pegylowany interferon przez 48 tygodni;
  • tenofowir + pegylowany interferon przez 16 tygodni, a potem kontynuacja samym tenofowirem do 48. tygodnia włącznie;
  • tenofowir przez 120 tygodni;
  • interferon pegylowany przez 48 tygodni.
Zaprezentowano wyniki po 72 tygodniach obserwacji:
W 48 tygodniu 7,3% uczestników w pierwszej grupie (tenofowir + pegylowany interferon przez 48 tygodni) utraciło antygen HBs Ag. W 72. tygodniu wynik utraty antygenu HBs Ag w tej grupie wzrósł do 9%.
Żaden z pacjentów leczonych samym tenofowirem nie utracił antygenu HBs Ag.
W pozostałych dwóch grupach osiągnięto wynik 2,8% każda.
Kilkoro z uczestników badań (7) doświadczyło serorewersji (pojawienie się antygenu HBs Ag po wcześniejszej utracie).
Ostatecznie wyniki serokonwersji HBs Ag (utrata antygenu HBs Ag i wyrobienie przeciwciał anty-HBs) to: 5,7% w 48. tygodniu, 8,0% w 72. tygodniu (grupa: tenofowir + pegylowany interferon przez 48 tygodni).
„Podsumowując, 7,3% to dobry wynik, ale czy wart przechodzenia tych terapii?" – zapytał prezydent AASLD Adrian di Bisceglie. – "Odpowiedzią jest: być może. Ale najważniejszy wniosek to potwierdzenie faktu, że potrzebujemy nowych terapii do leczenia HBV”.

AASLD 2014: Pegylated Interferon + Tenofovir Improves Odds of HBsAg Loss in Hepatitis B Patients