3.12.2012

HBV/ Nowinki na temat REP 9AC’

REPLICor podaje do wiadomości aktualne wyniki badań klinicznych, ukazujące osiągnięcie odpowiedzi, po podaniu terapeutycznej "szczepionki", u pacjentów z przewlekłym WZW typu B; efekt czasowego poddania ich immunoterapii w połączeniu z  REP 9AC'.

10 Listopad 2012, Boston, U.S.A. i Nanjing, Chiny.

Montreal, Quebec – Piątek , Listopad 9, 2012 – REPLICor obecnie podjął się badań klinicznych będących weryfikacją koncepcji (Proof of Concept) u pacjentów z przewlekłym HBV, aktualnie poddanych terapii z ich polimerem kwasu nukleinowego (nucleic acid polymer /NAP) REP 9AC’  w połączeniu z lekiem Zadaxin™ lub Pegasys™. Białka antygenu powierzchniowego wirusa (HBsAg) są produkowany w nadmiarze przy infekcji HBV jako cząstki podwirusowe (subviral particles /SVPs), które blokują odpowiedź immunologiczną organizmu na infekcję. Polimery kwasu nukleinowego blokują wydzielanie cząsteczek SVPs z zainfekowanych hepatocytów, stając się skutecznym środkiem na usunięcie HBsAg z krwi.  Eliminacja HBsAg z krwi pacjenta z HBV jest powszechnie znanym wskaźnikiem efektywnej odpowiedzi na leczenie.

Uaktualnione, tymczasowe wyniki z REPLICorowego badania "proof of concept"  będą ogłoszone na przemian w sobotę, 10-go listopada, 2012, w trakcie 63-ciej konferencji AASLD w Bostonie, U.S.A. oraz w trakcie 10tego spotkania  Międzynarodowej Nauki i Technologii Odkrycia Leków w Nanjing, Chiny.

Pacjenci, którzy pozbyli się antygenu HBsAg z krwi pod wpływem działania REP 9AC’ (monoterapia), zostali poddani dwulekowemu leczeniu REP 9AC’ z Pegasys™ albo z  Zadaxin™.  Zanotowano fundamentalny wzrost przeciwciał HBV lub funkcji immunologicznych u wszystkich pacjentów , w okresie tak krótkim jak 6-10 tygodni terapii. Wszyscy pacjenci osiągnęli poziom przeciwciał widziany u zdrowych osób po szczepieniu, po okresie 12 tygodni terapii dwulekowej i wielu pacjentów osiągnęło poziom przeciwciał > 1000 mIU / ml. U 8 z 9 pacjentów, którym udało się osiągnąć odpowiedź. taką jak przy terapeutycznej szczepionce, kontynuowana jest kontrola infekcji bez dalszej terapii.  REPLICor spodziewa się,że czasowe podanie leków Zadaxin™ lub Pegasys™ , w połączeniu z inhibitorem REP 9AC’ pomoże w osiągnięciu efektywnej, terapeutycznej szczepionki u pacjentów z przewlekłym HBV,czego wynikiem będzie trwała immunologiczna kontrola u większości pacjentów , bez względu na genotyp oraz etap infekcji HBV.

http://www.replicor.com/debut_anglais2.htm